STUDIE

SCHETSONTWERP


Op basis van de architectuurplannen wordt een schetsontwerp gemaakt.

Door middel van kleuraanduiding wordt aangegeven welke muren als dragend worden beschouwd en welke niet.

De positie en afmetingen van alle balken en kolommen wordt aangeduid en genummerd. Bijhorend worden details geschetst met aanduiding van alle relevante niveau's uit het architectuurplan.

De dikte en de draagrichting van de elementen wordt aangeduid. De keuze tussen predallen of welfsels wordt beïnvloed door het architecturaal ontwerp.

Funderingszolen, algemene funderingsplaat, kelderplaat, ... De keuze van het funderingsprincipe vloeit voort uit de lastendaling en het sonderingsverslag (grondonderzoek).


Kortom, in deze fase wordt het volledig structureel concept van het gebouw vastgelegd. Dit schetsontwerp wordt naar de architect ter goedkeuring gestuurd. Na feedback wordt gestart met de detailstudie.

Studie ITL stabiliteit schetsen bekisting wapening

DETAILSTUDIE

 

Het architectuurplan wordt omgezet in een 3D rekenmodel door middel van de eindige-elementen software.

Alle berekeningen worden gedaan volgens de eurocode, aangevuld met de nationale annexen.

De vaste en mobiele lasten worden ingegeven op basis van het architectuurontwerp en eventueel bijkomende info van de bouwheer indien plaatselijk afwijkende belastingen worden geëist.

Van de betonelementen (kelderplaten, vloerplaten, balken, kolommen) wordt de wapening uitgerekend in mm². Deze sectie wordt omgezet naar een concrete wapening. Een extra scheurwijdtecontrole wordt gedaan indien nodig aan de hand van excel rekensheet.

Van de stalen elementen wordt nog een afzonderlijke controle gedaan aan de hand van lineaire 2D software.

De beddingsconstantes die worden ingegeven voor funderingen worden afgeleid uit het sonderingsverslag.

De resultaten van deze detailberekeningen worden verwerkt in uitvoeringsplannen.

Studie ITL stabiliteit wapening detail berekening

UITVOERINGSPLANNEN

 

Op bekistingsplannen staan alle individuele structurele elementen overzichtelijk genummerd afgebeeld in planzicht en snedes met aanduiding van de relevante afmetingen, niveau's en materialen.

Op de wapeningplannen staan dezelfde structurele elementen met beschrijving en nummering van alle wapeningsstaven. Een bijhorende buigstaat wordt tevens mee voorzien zodat alles correct op de werf kan geleverd worden.

De plannen worden opgemaakt in 3D software Revit. Op deze manier kan er slim worden samengewerkt met externe partijen. In een bouwwereld waar Building Information Modeling overal is, is dit zeker een pluspunt !

Studie ITL stabiliteit plan wapening

SOFTWARE TOEPASSINGEN

In een bouwwereld waar BIM overal is, is het vanzelfsprekend dat de reken- en tekensoftware deze ideologie volgen. Alle reken- en tekenmodellen worden 3D uitgewerkt. Hieronder de verschillende software die gebruikt wordt doorheen het volledig ontwerpproces.

 

Diamonds - Buildsoft

Diamonds is een 3D rekenpakket gebaseerd op eindige-elementen methode.

Revit - Autodesk

Revit is een 3D tekenpakket. Het is één grote database waarin de volledige structuur vervat zit.

Gala reinforcement

Gala voert een eenheidscontrole uit voor complexe geometrische elementen.

Excel - Windows Office

Excel spreadsheats voor detailberekeningen vertrekkend van de gegevens van het 3D rekenmodel

SOFTWARE TOEPASSINGEN

 

In een bouwwereld waar BIM overal is, is het vanzelfsprekend dat de reken- en tekensoftware deze ideologie volgen. Alle reken- en tekenmodellen worden 3D uitgewerkt. Hieronder de verschillende software die gebruikt wordt doorheen het volledig ontwerpproces.

Diamonds - Buildsoft

Diamonds is een 3D rekenpakket gebaseerd op eindige-elementen methode.

Excel - Windows Office

Excel spreadsheats voor detailberekeningen vertrekkend van de gegevens van het 3D rekenmodel

Studie ITL stabiliteit software

Revit - Autodesk

Revit is een 3D tekenpakket. Het is één grote database waarin de volledige structuur vervat zit.

Gala reinforcement

Gala voert een eenheidscontrole uit voor complexe geometrische elementen.

STRAKKE TIMING    -    3D    -    PROJECT IN 1 HAND

 

0468 04 00 33    -    info@studie-ITL.be 

STUDIEBUREAU - STABILIEIT - INGENIEUR BOUWKUNDE - WAPENING - BEKISTING - UITVOERINGSPLANNEN - INGENIEURSBUREAU - STUDIE